Với TYPO3 có thể tạo Headers cho mọi hình thức

TYPO3 Editor hỗ trợ tạo Headers cho mọi cách thức thể hiện, ngoài ra Headers của nội dung còn được tùy biến bởi TYPOScript, là chức năng điểu nội dung nỗi trội chỉ có ở TYPO3. Dưới đây là một vài ví dụ về Headers.

Header 1. level

Header 2. level

Header 3. level

Header 4. level

Header 5 level

Header 1. level (centered)

Header 2. level (centered)

Header 3. level (centered)

Header 4. level (centered)

Header 5. level (centered)

Header 1. level (right-justified)

Header 2. level (right-justified)

Header 3. level (right-justified)

Header 4. level (right-justified)

Header 5. level (right-justified)
Nội dung ở mục này là ví dụ

Ở mục này nội dung là ví dụ minh hoa không mang nghỉa hay biểu đạt, một số hình ảnh cũng được sử dụng từ nguồn tài liệu gốc của TYPO3. Tất nhiên nhưng ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở đây chỉ mang tính minh họa tiêu biểu, ngoài ra Typo3 còn rất nhiều những tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu ở trang chính www.typo3.org.