Dễ dàng định vị text và hình ảnh

Xử lý hình ảnh là chức năng quan trong của tất cả cms, TYPO3 có đủ công cụ để xử lý hình ảnh, như căt, thây đổi chất lượng, đinh vị hình ảnh cũng như text với hình ảnh. Ngoài ra Typo3 cung cấp rất nhiều chức năng về xử lý hình ảnh và text thông qua ngôn ngử điều khiển TYPOscript.

Định vị: Hình ảnh năm trong Text bên trái

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh nằm trong Text bên phải

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh bên cạnh Text bên trái

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh bên phải Text

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh nằm trên Text bên trái

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh nằm trên Text chính giửa

Alternative text of the image

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh nằm trên Text bên phải

Alternative text of the image

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Định vị: Hình ảnh nằm dưới Text bên trái

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Alternative text of the image

Định vị: Hình ảnh nằm dưới Text giữa

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Alternative text of the image

Định vị: Hình ảnh nằm dưới Text bên phải

Nam aliquam, lorem nec dapibus feugiat, ipsum quam laoreet arcu, sed ullamcorper augue augue vitae magna.

Hambiam est lectus, interdum id, accumsan a, blandit quis, mauris placerat sit amet, nibh. Lacus lectus est mattis vel, pharetra sit amet. Nam laoreet, erat ac laoreet euismod, sapien felis pretium libero, semper euismod mauris metus quis tortor.

Nội dung ở mục này là ví dụ

Ở mục này nội dung là ví dụ minh hoa không mang nghỉa hay biểu đạt, một số hình ảnh cũng được sử dụng từ nguồn tài liệu gốc của TYPO3. Tất nhiên nhưng ví dụ mà chúng tôi đưa ra ở đây chỉ mang tính minh họa tiêu biểu, ngoài ra Typo3 còn rất nhiều những tính năng khác, các bạn có thể tìm hiểu ở trang chính www.typo3.org.