Hướng dẩn cài đặt TYPO3

Tại đây các ban sẽ được hướng dẩn cách cài đặt typo3 trên máy cá nhân và Server. Về nguyên tắc là giống nhau nhưng lý do Server thường chuẩn bị sẵn cho các bạn tài nguyên như Apache, MySQL, PhpMyAdmin, Imagemagik..., còn ở máy cá nhân thường thì các bạn phải tự cài đặt những tài nguyên trên.

Cài đặt trên Localhost

Cài đặt môi trường Server cho php

Cũng giống như các CMS khac, yêu cầu để Typo3 chạy trên localhost là bạn cần có những ngôn ngử sau: Apache, MySQL, PHP. Nếu các bạn cài riêng lẻ từng thứ rồi kết nối với nhau cũng đươc, còn không cách đơn giản nhất mà hầu hết các bạn mới bắt đầu lập trình với php thường dùng là cài đặt tài nguyên có sẳn, đã được tích hợp sẵn các ngôn ngữ cần thiết để chạy php. Có hai tài nguyên được sử dụng nhiều nhất cho mục đích này là Wamp Server và Xampp Server.

Download Wamp Server

Download Xampp Server

Cả hai cái này đều tốt, nhưng số lượng người dùng Xampp vẫn nhiều hơn. Sau khi các bạn cài đặt một trong hai Server trên vào máy, các bạn đã có sẳn môi trường để chạy Typo3. Các sử dụng hai Server trên các bạn tự tìm hiểu tài liệu hướng dẩn tại hai đường link trên, nhưng sẽ không khó khăn trong việc sử dụng.

Cài đặt TYPO3

Sau khi cài đặt xong một trong hai Server trên, ví dụ như Xampp. Các bạn vào thư mục chứa tài nguyên của Xampp, các bạn sẽ thấy thư mục con là htdocs, tại thư mục này bạn giải nén bản typo3 mà các bạn vừa download xuống, các bạn sẽ có thư mục chứa typo3, ví dụ như : introductionpackage-4.4.7. Nếu muốn các bạn có thể đổi tên introductionpackage-4.4.7 thành tên nào bạn muốn, ví dụ: typo3vietnam. Bước tiếp theo bạn mở browser, ví dụ như firefox và gỏ vào thanh địa chỉ: localhost/typo3vietnam . Đây là bước đầu tiên để cài đặt một cms bất kỳ bình thường nào. Các bước tiếp theo các bạn sẽ thấy hình minh họa để có trực quan dể hơn để cài đặt Typo3.

Dưới đây là cấu trúc thư mục của TYPO3.

 • fileadmin
 • fileadmin/_temp_/
 • fileadmin/user_uploads/
 • typo3/ext/
 • typo3conf/
 • typo3conf/ext/
 • typo3conf/l10n/
 • typo3conf/localconf.php
 • typo3temp/
 • uploads/
 • uploads/media/
 • uploads/pics/
 • uploads/tf/

Sau khi bạn gỏ vào thanh địa chỉ của browser localhost/typo3vietnam các bạn sẽ nhận được thông báo như sau.

 

Bước một

Bước đầu tiền hệ thống sẽ thông báo rằng bạn phải tạo một file ENABLE_INSTALL_TOOL trong thư mục typo3conf/. Để tạo file ENABLE_INSTALL_TOOL bạn dùng editor nào cũng được tạo file với tên ENABLE_INSTALL_TOOL không có đuôi là được.

Bước hai

Sau khi đã tạo xong file ENABLE_INSTALL_TOOL các bạn khỏi động lại địa chỉ localhost/typo3vietnam các bạn sẽ thông báo như sau. Tức là các bạn đã bắt đầu với thế giới TYPO3. Bạn chọn Continue để bắt đầu khai báo.

Bước ba

Tại bước này bạn phải khai báo kết nối Database MySQL. Để khởi tạo Database bạn sử dụng PHPmyAdmin. Trong Xampp đã có sẵn PhpMyadmin, bạn chỉ cần gỏ vào browser localhost/phpmyadmin là bạn có giao diện để tạo database. Việc tạo database với phpmyadmin rất đơn giản, các bạn tự tìm hiểu. Sau khi các bạn tạo một database với tên bất kỳ, ví dụ datatypo3vietnam và password 12334.

Tại bước này có ba input bạn phải khai báo là username, password và host. Vì bạn cài trên localhost nên host là localhost, username là root , và password bạn có thể để trống.

Sau khi điền xong 3 input trên bạn chon Continue để tiếp tục bước tiếp theo để khai báo kết nối database: datatypo3vietnam .

Bước bốn

Tại bước này bạn có hai lựa chọn, một là bạn chưa tạo được database như bước ba hướng dẩn thì bạn có thể đặt tên database vào input ( create a new database) và chon continue để tiếp tục.

Lựa chọn thứ hai là bạn đã tạo được database như bước ba đã hướng dẩn bạn chọn input select empty database để chọn database datatypo3vietnam đã tạo ở bước ba và ấn continue để tiếp tục.

Bước 5

Tại bước này bạn không cần phải khai báo gì thêm chỉ cần ấn chọn import database là việc cài đặt đã gần như hoàn thành.

Bước sáu

Tại bước nà bạn sẽ được thông báo là việc cài đặt đã thành công và khuyên bạn cần làm một số việc để đảm bảo an toàn cho website, nếu bạn cài ở localhost thì không cần. Nhưng có một lưu ý là để vào backend tức là phần quản trị website bạn gỏ localhost/typo3vietnam/typo3 ( tên dự án của bạn ) hoặc ấn chọn vào đường link thông báo ở bước này login to the backend và dùng username là admin và password là password để vào backend, sau khi vào backend rồi bạn có thể đổi lại username và password.

Để xem thành quả và nổ lực mà bạn đã bỏ ra lúc nãy đến bước này bạn ấn chọn visit the frontend để chạy frontend trang web. Nếu như việc cài đặt không có trở ngại nào thì bạn sẽ nhận được một trang web mẩu như hình dưới đây và như thế bạn đã có thể bắt đầu mọi dự án với typo3.