Tùy Biến Không Giới Hạn

Với hơn 6000 phần mở rộng như News, RealURL là các phần mỡ rộng của tính năng cơ bản, và các phần mở rộng chất lượng cho các tính năng mới bởi các nhà phát triền uy tín trên toàn thế giới. Vì thế TYPO3 có thể giúp bạn giảm chí phí tối đa cho dự án website của mình.

6.000 Phần Mở Rộng Và Còn Tiếp

TYPO3 là hệ thống của các phần mở rộng, chính điều này giúp cho việc phát triển các phần mở rộng rất thuận tiện. Các thành phần hoạt động độc lập, chúng tương tác với nhau thông qua việc khai báo kết nối qua lõi hoặc qua nền tảng của lõi, và tài liệu cho công việc đó được mô tã rõ ràng ở nguồn dưc liệu API của TYPO3, vì thế lỗi hoạt động tại một phần mở rộng nào đó sẽ không gây tác động đến hệ thống. Do lõi là phần độc lập không thay đổi. vì thế việc cập nhật hệ thống và gắn kết các phần mở rộng rất thuận tiện và dễ dàng.

Quản Trị Bản Mở Rộng

TYPO3 có phần quản trị cho các phiên bản mở rộng, tại đây các phiên bản mới và các phiên bản cập nhật sẽ được thông báo đầy đủ.

 

Extension Builder đơn giản hóa phát triển mở rộng

The Extension Builder là bản mở rộng của TYPO3 giúp đơn giản hóa tối đa tạo ra và phát triển bản mở rộng dựa trên MVC Framework Extbase và Template Engine Fluid. Phương pháp lập trình theo MVC thì việc xây dựng Model là bước quan trong sẽ được đơn gián tối đa với Builder, khi có giao diện hiển thị trực quan cho các đối tượng dữ liệu. .

Tất cả file cần thiết cho phần mở rộng sẽ được chuẩn bị sẵn và chạy được trên hệ thống. Việc còn lại chỉ là tạo ra các tính năng mới trên nên tảng có sẵn của phần mở rộng đó.

 

Extbase: MVC Framework của TYPO3

Extbase là MVC Framework có sẵn trong lõi TYPO3, điều đó cho phép các nhà phát triển sử dụng các thức lập trình MVC phổ biến hiện nay.

Extbase là một phần tính năng của TYPO3 FLOW Framework, là Framework mạnh mẽ tâp trung vào Domain-Driven-Design (DDD), nên khi tạo các phần mở rộng với Extbase, người phất triển không bị hạn chế về cách thức lập trình dựa trên MVC.

Fluid: Thế Hệ Mới Lập Trình Giao Diện

Fluid cho phép người lập trình có nhiều không gian để lập trình trên giao diện của HTML.

Fluid cũng là một phần của Framework Flow, fluid cho phép giao diện tương tác với hệ thống uyển chuyển hơn, đơn giản hơn, và có thể tùy biến nhiều hơn thông qua ViewHelpers là các tính năng mở rộng tùy theo mục đích sử dụng ngay tại chính đơn vị hiển thị. Chính vì thế Fluid cho phép sử dụng kho tính năng của PHP hay TypoScript.

Tùy Biến Trên Mỗi Đơn Vị

Vì cấu trúc của TYPO3 cho phep tùy biến trên mọi nọi dung và hình thức, điều đó đồng nghĩa với việc bạn có nhiều hướng lựa chọn cho việc kiểm soát nội dụng hay phất triển ứng dụng. Tùy theo cách mà bạn muốn kiểm soát, có thể bạn kiểm soát trực tiếp ngay tại phần mở rộng hoặc thông qua thông số kiểm soát của hệ thộng như tsConfig hay typoscript.

TYPO3 Việt Nam