Lập Trình Web Không Quá Khó

Thường thì bắt đầu với điều gì cũng khiến ta bở ngở và lo lắng, nhưng nếu ta biết được đích đến, hướng đi và quyết tâm đến cùng thì mọi chuyên lại trở nên đơn giản.

Lập trình Web cũng vậy, cũng không khó mà cũng chẵng dễ, điều quan trọng là đích đến của bạn ở đâu.

Ở phần này chúng tôi sẽ hướng dẩn các bạn những kiến thức cơ bản nhất để các bạn có thể xác định chính xác đích đến cũng như con đường đi. Vì nhiều khi chúng ta hiểu sai xác định sai, chúng ta mất thời gian mà cuối cùng cái dễ, cái căn bản không biết còn cái khó thì lại biết không tới, như vậy bạn sẽ khó đạt được mục đích của mình.

Một trang Web hoạt động như thế nào

Ở đây chúng tôi không đi sâu về cách thức hoạt động của website mà chỉ làm ví dụ minh họa thuần túy để bạn hình dung. Thường thì trang web phải hoạt động online tức là chạy trên server thì mới được gọi là trang web. Nó bao gồm 3 thành phần cơ bản domain, server và tài nguyên trang web.

- Domain: ví dụ typo3.vn . Domain các bản phải đăng ký của nhà quản lý domain. Thường thì các bạn có thể đăng ký dễ dàng qua online.

- Server: server là môi trường để tài nguyên của một trang web hoạt động, ví dụ Apache, MySQL, PHP.... Các bạn có thể thuê hoặc mua server tùy theo mục đích sử dụng.

- Tài nguyên trang web: toàn bộ code để một trang web hoạt động. Tài nguyên có thể chỉ cần một file html hoặc có thể là một hệ thống phức tạp tùy theo nhu cầu sử dụng.

Bắt đầu lập trình Website như thế nào

Như đã nói ở phần trên để một trang web hoạt động online cần 3 yếu tố là domain, server, tài nguyên trang web. Nhưng trước khi online thông thường phần tài nguyên của trang web được tạo ra trên máy cá nhân, nên việc lập trình một trang web là việc tạo ra tài nguyên của trang web trên máy cá nhân để sau đó có thể chạy tốt trên online.

Công cụ cho lập trình web.

1. Ngôn ngử lập trình.

Có rất nhiều ngôn ngử khác nhau để có thể lập trình website, nếu liệt kê hết ra đây sẽ làm cho các bạn mới bắt đầu rồi trí. Nhưng có một số ngôn ngử phổ biến và hửu ích được đa số người phát triển web dùng như sau: PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL.

Nhưng không phải lúc nào một trang web cũng cần cả 5 ngôn ngử trên, nhiều trang web có thể chỉ cần HTML, CSS vẫn hoạt động, nhưng những trang web như vậy thường được gọi là trang web tĩnh, không có cở sở luu dữ liệu để người dùng hoặc người soạn thảo tương tác với website.

Nếu một trang web cần cơ sở lưu dữ liệu thì cần thêm các ngôn ngử khác như PHP, SQL. Còn JavaScript là ngôn ngử hổ trợ tạo các hiệu ứng và thao tác sau khi trang web đã hiện thị xong.

2. Dao diện để lập trình.

Có rất nhiều Editor miển phí rất tốt như Netbeans, Eclipse, PsPad ..

Download Netbeans

Download Eclipse

Không miển phí như: PHPStorm

Download PHPStorm

 

3. Server

Nếu bạn lập trình web với php, thì trên máy cá nhân cần có môi trường server cho php.

Cài đặt trên Localhost

Server cho PHP chạy trên localhost là bạn cần có những ngôn ngử sau: Apache, MySQL, PHP. Nếu các bạn cài riêng lẻ từng thứ rồi kết nối với nhau cũng đươc, còn không cách đơn giản nhất mà hầu hết các bạn mới bắt đầu lập trình với php thường dùng là cài đặt tài nguyên có sẳn, đã được tích hợp sẵn các ngôn ngữ cần thiết để chạy php. Có hai tài nguyên được sử dụng nhiều nhất cho mục đích này là Wamp Server và Xampp Server.

Download Wamp Server

Download Xampp Server

Cả hai cái này đều tốt, nhưng số lượng người dùng Xampp vẫn nhiều hơn. Sau khi các bạn cài đặt một trong hai Server trên vào máy, các bạn đã có sẳn môi trường để lập trình PHP. Cách sử dụng hai Server trên các bạn tự tìm hiểu tài liệu hướng dẩn tại hai đường link trên, nhưng sẽ không khó khăn trong việc sử dụng.

Nên bắt đầu với ngôn ngử lập trình nào?

Thường thì bắt đầu với cái gì cũng khó, với lập trình web cũng vậy, các bạn thường không biết nên bắt đầu từ đâu và học đến đầu thì đủ. Tất nhiên không có một cấu trúc lý thuyết cụ thể vì tùy vào khả năng, nhu cầu và nhiều yếu tố khác của từng cá nhân mà việc nên bắt đầu học như thế nào cũng khác nhau, nhưng thường thì trước khi chuyên sâu về một ngử lập trình web nào trong 5 ngôn ngủ HTML, CSS, PHP SQL, Javascript các bạn nên biết sơ qua cả 5 ngôn ngử và theo trình tự như sau HTML->CSS->JavaScript->PHP->SQL. Sau khi các bạn đã biết sơ qua cả 5 ngôn ngử trên các bạn có thể lựa chọn học chuyên sâu HTML,CSS, Javascript để lập trình trình giao diện, hoặc PHP, SQL để lập trình backend. Thường thì lập trình viên chuyên nghiệp ít ai chuyên sâu cùng một lúc cả 5 ngôn ngử trên mà chỉ lựa chọn một trong hai mảng đó.

Tài nguyên miển phí

Tài nguyên miễn phí thì vô vàn, điều quan trọng là bạn cần biết cần cái gì cho việc gì mà thôi. Giống như các bạn đang cần một cái nhà để ở, người ta có sẳn sắt thép, vôi vửa, hoặc có sẳn luôn nhà cho bạn, nhưng ngôi nhà đó họ làm theo ý của họ, nếu bạn muốn dùng và sửa lại một số chổ cũng sẽ có cho bạn.

Trong Lập trình web các Open Source mọi người hay sử dụng là Framework và CMS

- HTML, CSS : Boostrap

- Javascript: Jquery

- PHP Framework: Symfony, Zend, TYPO3 Flow

- PHP CMS: Typo3, Drupal, Wordpress

- Shop: Magento